Připojeni k internetu prostřednicvím stávajícím rozvodům pevných linek. VDSL/ADSL.

Se závazkem