Meteostanice v Polici nad Metují

ROZSAH A PŘESNOST MĚŘENÍ METEOSTANICE

SENZOR VENKOVNÍ TEPLOTY

Rozsah měřené teploty -55 až +125 °C
Přesnost měření teploty ± 0,5 °C v rozsahu -10°C až +85 °C
± 2 °C v rozsahu -55 °C až -10 °C a +85 °C až +125 °C

SENZOR TLAKU

Rozsah měřeného tlaku 150–1150 hPa
Přesnost měření tlaku ± 1,5 % při 25 °C

SENZOR VENKOVNÍ VLHKOSTI

Rozsah 0 % až 100 % nekondenzující
Přesnost při 25 °C
± 5 % při 10–60 %
± 8 % při 0–10 % a 60–100 %

SRÁŽKOMĚR

Rozsah: 0 až 9999 mm/den
Rozlišení: 0,1 mm do 1000 mm
Kapacita vahadla: 0,3 mm

SENZOR RYCHLOSTI A SMĚRU VĚTRU

Rozsah: 0 až 45 m/s (160 km/h)
Rozsah měření: 0° až 360° po 45°

SENZOR SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Rozsah: 0 až 1250 W/m2
Přesnost: 10 %